Hyundai Bình Dương

Bảng giá

Bảng giá

Xe Hyundai Grand i10

Xe Hyundai Grand i10
 • i10 1.2 MT Tiêu chuẩn

  360,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • i10 1.2 MT

  405,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • i10 1.2 AT

  435,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Xe Hyundai Grand i10 Sedan

Xe Hyundai Grand i10 Sedan
 • i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn

  380,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • i10 Sedan 1.2 MT

  425,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • i10 Sedan 1.2 AT

  455,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Xe Hyundai Accent

Xe Hyundai Accent
 • Accent 1.4MT Tiêu chuẩn

  426,100,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Accent 1.4MT

  476,100,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Accent 1.4AT

  501,100,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Accent 1.4AT Đặc biệt

  542,100,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Xe Hyundai Elantra

Xe Hyundai Elantra
 • Elantra 1.6AT Tiêu chuẩn

  599,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Elantra 1.6AT Đặc biệt

  669,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Elantra 2.0AT Cao cấp

  729,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Elantra N-line

  799,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Xe Hyundai Tucson

Xe Hyundai Tucson
 • Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn

  825,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt

  925,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Tucson 1.6 Turbo (2 cầu)

  1,020,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt

  1,030,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Xe Hyundai SantaFe

Xe Hyundai SantaFe
 • SantaFe Xăng Tiêu chuẩn

  1,030,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • SantaFe Dầu Tiêu chuẩn

  1,130,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • SantaFe Xăng Đặc biệt

  1,190,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • SantaFe Xăng Cao cấp

  1,240,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • SantaFe Dầu Đặc biệt

  1,290,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • SantaFe Dầu Cao cấp

  1,340,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Xe Hyundai Creta

Xe Hyundai Creta
 • Creta 1.5L Tiêu chuẩn

  620,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Creta 1.5L Đặc biệt

  670,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Creta 1.5L Cao cấp

  730,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Xe Hyundai Stargazer

Xe Hyundai Stargazer
 • Stargazer 1.5L Tiêu chuẩn

  575,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Stargazer 1.5L Đặc biệt

  625,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Stargazer 1.5L Cao cấp

  675,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Stargazer 1.5L Cao cấp 6 chỗ

  685,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

.